כאמור, בתי משפט דוגלים ומעודדים צדדים לסיים את המחלוקות בניהם באמצעות חתימה על הסכם גירושין. אחת המדרכים לקדם הסכם גירושין מאוזן והוגן היא באמצעות פגישה עם מגשר/ת.
הליך הגישור הוא הליך וולונטרי, אשר זכות הקיום שלו נובעת מהסכמת הצדדים – ללא הסכמה, לא יכול להתקיים גישור.

במהלך הגישור, המגשר/ת מברר עם הצדדים את הצרכים של כל אחד מהם, האינטרסים, הרצונות, המטרות וכיצד כל אחד מהם רואה את עתידו לאחר הגירושין, הכל במטרה לקדם הסכם גירושין כולל אשר יסדיר את כלל הסוגיות הכרוכות בפרידה של בני הזוג.

במהלך הגישור נשמרים כללי התנהגות ברורים, אשר תורמים ליצירת אווירה חיובית ומביאים את הצדדים לכלל שיתוף פעולה. באמצעות האווירה החיובית הנשמרת במהלך הגישור, הגישור מסתיים לרוב ברוח טובה, ומאפשר לצדדים להמשיך ולהיות בתקשורת אפקטיבית וחיובית בתקופה שלאחר הגירושין.