במציאות של היום, בה זוגות נישאים לאחר שכבר צברו רכוש (בפרט אם לא מדובר בנישואים ראשונים), זוגות רבים נוהגים לחתום על הסכם ממון אשר מסדיר את ההתנהלות הכלכלית של הצדדים בתקופת הנישואים. במסגרת הסכם הממון אף מגדירים אילו נכסים כל אחד מבני הזוג הביא למערכת היחסים וכיצד נכסים אלו יתחלקו או לא יתחלקו, אם בני הזוג ייפרדו בעתיד.

על הסכם הממון ניתן לחתום לפני הנישואין ואף לאחר החתונה.

את הסכם הממון יש להגיש לבית המשפט לצורך אישור ומתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים. מבלי מתן תוקף של פסק דין להסכם, ההסכם אינו בעל תוקף משפטי ואינו בר אכיפה. אם ההסכם נחתם לפני החתונה, ניתן לאשר אותו בפני נוטריון ואין צורך לפנות לבית משפט.