חלק גדול מתיקי הגירושין בישראל מסתיימים בחתימה על הסכם גירושין. בהסכם הגירושין, הצדדים מגיעים להסכמות בכל הנוגע לפרידתם – הסכמות הנוגעות למשמורת הילדים, חלוקת זמני השהות עם הילדים, מזונות האישה והילדים, חלוקת הרכוש – חובות וזכויות, סידורי מגורים וכיוצ"ב. הליך המסתיים בהסכמה, אם בסיוע בית המשפט, אם בהליך גישור או אם על ידי הצדדים עצמם, מסתיים לרוב ברוח טובה, ומאפשר לצדדים להמשיך ולהיות בתקשורת אפקטיבית וחיובית בתקופה שלאחר הגירושין.

תקשורת חיובית בתקופה שלאחר הגירושין היא בעלת משמעות עילאית כאשר לבני הזוג יש ילדים והם נדרשים להיות בקשר רצוף ולכן הסכמי גירושין הם המסלול הנכון והמועדף במקרים של פרידה.

לעיתים, בני הזוג לא בטוחים אם הם מעוניינים להיפרד או לנסות שוב. במקרה כזה, ניתן לנסח "הסכם שלום בית ולחילופין גירושין". הסכם כזה קובע את האופן בו הצדדים יחתרו לשלום בית (למשל: פגישות אצל יועץ זוגי, הסדרים כלכליים וכד') וכן קובע תנאים לגירושין במקרה בו שלום הבית נכשל.

יש להדגיש כי את הסכם הגירושין או הסכם שלום הבית יש להגיש לבית המשפט לצורך אישור ומתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים. מבלי מתן תוקף של פסק דין להסכם, ההסכם אינו בעל תוקף משפטי ואינו בר אכיפה.