כאשר שני זוג מחליטים להיפרד, בדרך כלל הדבר כרוך אף בהפרדה רכושית. במהלך שנות הזוגיות, הצדדים נוהגים לנהל את רכושם (רובו או מקצתו) במשותף, וכאשר מגיע הרגע להיפרד, נוצרות מחלוקות בנוגע לאופן חלוקת הרכוש.

במדינת ישראל קיימים מספר חוקים והלכות המתייחסים לחלוקת רכוש, בין היתר, חוק יחסי ממון והלכת השיתוף. ככלל, רכוש משותף שנצבר במהלך החיים המשותפים, יחולק שווה בשווה בין בני הזוג, אלא אם קיימים חריגים. במקרים חריגים, ניתן לחלק את הרכוש חלוקה שאינה שוויונית.

בנוסף, נכסים שהם חיצוניים לשיתוף וחיצוניים לזוגיות, לא יחולקו בין בני הזוג ויישארו במלואם בידי בן הזוג שלו הם שייכים. למשל: נכס שניתן בירושה לאחד מבני הזוג, נכס שניתן במתנה לאחד מבני הזוג, נכס שהיה שייך לבן/בת הזוג לפני כניסתם למערכת היחסים ועוד.