במדינת ישראל קיימת "חזקת הגיל הרך" לפיה ילדים עד גיל 6, נותרים במשמורתה של האם. בשנים האחרונות החלו קריאות רבות לשינוי החזקה ואף השתנתה הרוח בבתי המשפט.

כיום, הנטייה של בתי המשפט בישראל היא לעודד הורים לחלוק באחריות ההורית כלפי ילדיהם. המונח "חלוקת אחריות הורית", הידוע בשמו הקודם "משמורת משותפת", תופס תאוצה ומחליף אט אט את הנורמה הישנה לפיה המשמורת נותרת בידי האם. הסיבה לכך היא רצונם של אבות רבים להיות מעורבים בחיי ילדיהם ולא להתרחק מהם עקב הפרידה מהאם. בתי המשפט מעודדים מעורבות מקסימלית של שני ההורים בחיי ילדיהם ומנסים לקדם הסכמות במסגרתן שני ההורים יהוו חלק בלתי נפרד ומשמעותי בחיי הילדים.