הצוואה היא מסמך משפטי אשר מסדיר את חלוקת הרכוש של המצווה לאחר מותו. מאחר שהמסמך עוסק במותו של המצווה אנשים רבים חשים חוסר נוחות להתמודד עם הקושי הרגשי שבכתיבת צוואה.

ניתן לכתוב צוואה בדרכים רבות הקבועות בחוק הירושה ובמקרים חריגים, ניתן אף לצוות בעל פה. נהוג לכתוב צוואה בעדים, כלומר, צוואה הנחתמת על ידי המצווה בנוכחות שני עדים. שני העדים חותמים גם הם על הצוואה ומאשרים, למעשה, שראו את המצווה חותם על הצוואה. צוואה כזו נהוג לנסח באמצעות עורכי דין ואף לחתום עליה בנוכחות עורכי דין וזאת בכדי שבשלב מאוחר יותר, לא יעלו טענות הנוגעות לאי חוקיות הצוואה.

למרות החשש וחוסר הנוחות, יש לזכור כי כתיבת צוואה וקביעת אופן חלוקת רכוש המצווה לאחר מותו, תמנע סכסוכים מיותרים בין בני המשפחה בתקופה שלאחר מותו של המצווה, שכן חלוקת הרכוש תעשה באופן ברור ומסודר ותשקף את רצונו של המצווה.

עם זאת, גם במקרים בהם קיימת צוואה, קיימת זכות להתנגד לה. לדוגמה, אב שהוריש את כל רכושו לאשתו השנייה ונישל את ילדיו מאשתו הראשונה, הילדים רשאים להתנגד לצוואה מסיבות שונות ולדרוש שהרכוש יחולק אחרת. בית המשפט לא ימהר לבטל צוואה, אך יבדוק בכובד ראש את הטענות של המתנגדים לצוואה.

במקרים בהם המנוח לא השאיר צוואה, רכושו יחולק על פי חוק הירושה – חלוקה על פי דין. חוק הירושה קובע את אופן חלוקת הרכוש בהתאם לקרבה המשפחתית של היורשים למנוח.

במקרים מסויימים, חלק מהיורשים יכולים להסתלק מחלקם בירושה עבור יורש אחר. המשמעות היא שיורשים אלו מוותרים על חלקם בירושה ומי שיקבל את חלקם, הוא היורש האחר, לפי האפשרויות הקבועות בחוק.
המשרד מתמחה הן בניסוח צוואות, הן בניסוח תצהירי הסתלקות, הן בהגשת בקשות לצווי ירושה או צווי קיום צוואה והן בהגשת התנגדויות או התגוננות מפני התנגדויות.