על המעביד חלה חובה לשלם לעובד דמי הבראה שנתיים. בכדי להיות זכאי לדמי הבראה, על העובד לעבוד אצל המעביד לפחות שנה מלאה אחת. ככלל, נהוג לשלם את דמי ההבראה בחודשי הקיץ או בחודש ה-12 להעסקתו של העובד. דמי ההבראה משולמים באופן יחסי להיקף המשרה של העובד, באופן הבא:

עובד שעובד במשרה מלאה יהיה זכאי ל 5 ימי הבראה עבור שנת העבודה הראשונה; 6 ימים עבור שנות העבודה השנייה והשלישית; 7 ימים עבור שנות העבודה הרביעית עד העשירית; 8 ימים עבור השנים האחת-עשרה עד החמש-עשרה; 9 ימים עבור השנים השש עשרה עד השנה התשע עשרה; 10 ימים עבור השנים העשרים ואילך.

אם העובד עובד במשרה חלקית, דמי ההבראה ישולמו לו בהתאם להיקף משרתו.

אם העובד תובע את דמי ההבראה לאחר שכבר הסתיימו יחסי העובד-מעביד, הוא יהיה רשאי לתבוע רק לתקופה של שתי שנות ההעסקה האחרונות.