בתקופת העבודה של העובד או כאשר העובד מפוטר מעבודתו, עומדות לזכותו מספר רב של זכויות, כאשר הוא אינו מודע ואינו מכיר חלק מהן. לעיתים, מעבידים מנצלים את חוסר הידיעה של העובד ופוגעים בזכויותיו באמצעות הפחתת השיעור הכספי של אותן זכויות או אי תשלום הזכויות.

בחקיקה מתחום דיני העבודה קיימות זכויות שחובה על המעביד לתת לעובד. למעביד אין ברירה אלא לתת את הזכויות הללו והעובד חייב לקבל אותן. זכויות אלו הן כה מוגנות, עד שאפילו העובד אינו רשאי לוותר עליהן וגם אם הוא מוותר עליהן, אין לוויתור שלו כל משמעות משפטית.