נהיגה במהירות מופרזת נתפסת כעבירה חמורה מבין המנויות בחוק. העונש הקבוע בגין עבירת מהירות מופרזת הוא נגזרת של החריגה מהמהירות המותרת המיוחסת לנהג.

חשוב לזכור, סדר הדין שקבוע בבתי המשפט לתעבורה הוא סדר דין פלילי וככזה, על המדינה לשכנע את בית המשפט כי הנאשם שבפניו, הוא זה שביצע את העבירה מעל לכל ספק סביר. למשל, על התביעה להוכיח כי המהירות שנמדדה היא זו של הנהג, מכשיר המדידה היה תקין, השוטר הפעיל את המכשיר לפי כל נהלי המשטרה ועוד. כך שכל סטייה, או אי עמידה בדרישות שנקבעו לאורך השנים הן בחוק והן בפסיקה, יש בה כדי  להביא לזיכוי הנהג או לחילופין להרשעתו בעבירה קלה יותר.

עבירת המהירות היא עבירה קלאסית ועם התפתחות הכבישים והתשתיות ברחבי המדינה, קל עד מאוד ליפול לפיתוי וללחוץ על דוושת האצה ומבלי לשים לב ומשום מקום יקפוץ שוטר למרכז הכביש ויסמן לך לעצור בצד הדרך ויגיש כנגדך דו"ח. עבירת מהירות תיוחס לנהג כשזה עבר על המהירות המותרת בד"כ בתמרור או בהתאם לדרך ומהירות הקבועה בה. למשל; בדרך עירונית וככל, המהירות המותרת לרכב מנועי הינה 50 קמ"ש אלא אם קיים תמרור המורה אחרת. בדרך שאינה עירונית וככלל, המהירות המותרת לרכב מנועי הינה 80 קמ"ש אלא אם יש תמרור המורה אחרת.בדרך שאינה עירונית המחולקת ע"י שטח הפרדה בנוי .המהירות המותרת לרכב מנועי הינה 90 קמ"ש.דרך מהירה המהירות המותרת לרכב מנועי הינה 110 קמ"ש מלבד אם יש תמרור המורה אחרת

המשטרה מבצעת אכיפה של נהיגה במהירות מופרזת באמצעות אמצעי מדידה אלקטרוניים שונים, ביניהם: ממל"ז, דבורה, מצלמות הממוקמות בנקודות שונות בכביש וכן, מצלמה המותקנת בניידות משטרה וניתנת להצבה בקטעי דרך שונים ע"פ בחירה.


יש לבצע הפרדה בין עבירות מהירות בדרך עירונית לבין התחום הבינעירוני וביחס לעונש הצפוי בגין ביצוע כל אחת מהעבירות האמורות.

בתחום העירוני
עד 20 קמ"ש מעל המותר- ברירת משפט - 250 ש"ח ללא נקודותרישוי.

21-30 קמ"ש מעל המותר- ברירת משפט- 750 ₪ קנס+ 8 נקודות רישוי.

31 קמ"ש ומעלה מעל המותר- הזמנה לדין ו-10 נקודות רישוי.

בתחום הבינעירוני
עד 25 קמ"ש מעל המותר - ברירת משפט - 250 ש"ח ללא נקודות רישוי.

26-40 קמ"ש מעל המותר- ברירת משפט- 750 ₪+ 8 נקודות רישוי.

41 קמ"ש מעל המותר ומעלה- הזמנה לדין ו- 10 נקודות רישוי.

בכל מקרה של הזמנה לדין בגין עבירת מהירות שניתן ע"י שוטר, משטרת ישראל רשאית, לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג ע"י צו פסילה מנהלית ל-30 יום. על החלטת קצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הפסילה המנהלית. הליך זה שימושי מאוד ומבוצע מדי יום והכל בהתאם לנסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו של הנהג. לכן, אם הוגש נגדך כתב אישום המייחס לך נהיגה במהירות מופרזת ורישיונך נשלל, פנה בהקדם לעו"ד תעבורה בכדי לבדוק את האפשרויות העומדות בפניך.

ההליך בבית המשפט

שיטת המשפט הנהוגה בישראל היא כזו הדורשת מהמדינה להוכיח כי אותו נהג אכן ביצע את העבירה המיוחסת לו. ככל שהמדינה לא תצליח לשכנע את בית המשפט, הרי שהנאשם יזוכה. כחלק מדרישות המשפט הישראלי להוכחת ביצוע עבירת נהיגה במהירות מופרזת על המדינה לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק ובפסיקה במשך השנים. כך למשל, על המדינה להוכיח כי מכשיר המדידה שבאמצעותו נקלט הנהג היה תקין בעת הפעלתו, הופעל בהתאם להוראות ההפעלה שלו, המכשיר תוחזק כנדרש ועוד. לפיכך, אם הוגש כנגדך דו"ח המייחס עבירת מהירות מופרזת יש לבצע בחינה קפדנית ומקצועית של הדו"ח ע"י עו"ד תעבורה הבקיא בהפעלת המכשירים, ויאתר את כל הכשלים כדי להביא לסיום ההליך במינימום ענישה. חשוב לדעת כי בחינת הראיות שקיימות בתיק היא מכרעת לעניין אופן ניהול ההליך וסיכויי ההרשעה בתיק. ישנם מקרים רבים בהם יוחסו לנאשמים עבירות מהירות גבוהות ובשל פגמים בראיות ההליך הסתיים בענישה מקלה ואף בזיכוי.