מרבית מדוחות התנועה המוגשים ע"י המשטרה הם מסוג ברירת משפט (ב.מ). דו"ח מסוג ברירת משפט הוא הודעת תשלום קנס אותו יש לשלם תוך תקופה של 90 ימים או לחילופין על מקבלו להגיש בקשה להישפט תוך אותה תקופה.

גובה הקנס בדוחות מסוג זה נע מסכום של 100 ₪ ועד ל- 1000 ₪. סכום הקנס קבוע בחוק ובהתאם לעבירה המיוחסת. יש לשים לב כי בנוסף לרכיב הקנס, ישנם דוחות שבצידם יש נקודות רישוי לחובת הנהג. צבירת נקודות רישוי עשויה להעמיד את רישיון נהיגתכם בסכנה וכן לחייב נהג בקורסים שונים מטעם משרד התחבורה, ביצוע מבחן עיוני ומעשי ואף פסילת רישיון נהיגה לתקופות שונות והכל בהתאם לשיטת הניקוד. (כאן ליצור קישור לשיטת הניקוד).


אופן הטיפול בדוחות מסוג ב.מ


קיבלתי דו"ח מסוג ברירת משפט מה ניתן לעשות?

רבים פונים אליי בשאלה זו ולכן אציג בפניכם את החלופות והשיקולים שצריכים לעמוד בפניכם טרם קבלת ההחלטה ואופן הטיפול בדו"ח.
ראשית, יש לבדוק את עברך התעבורתי, דוחות מסוג ב.מ ניתנים להמרה באזהרה, דבר החוסך מכם הן את רכיב הקנס והן את נקודות הרישוי שבצמוד לדו"ח. משטרת ישראל מעדכנת מפעם לפעם את הקריטריונים להמרת הדו"ח באזהרה. בכל מקרה לתובע ממונה יש שיקול דעת בהמרת הדו"ח גם למי שאינו עונה לקריטריונים הקבועים. לכן האפשרות הראשונה שעומדת בפניך הוא הגשת בקשה להמרת הדו"ח באזהרה. בבקשה יש לפרט את הנימוקים מדוע יש להמיר את הדו"ח באזהרה ולשגר אותה בדואר רשום למשטרת ישראל בכתובת ת.ד 120 פתח תקוה והכל תוך 30 ימים מיום ביצוע העבירה.


בקשה להישפט


לדעתכם לא ביצעתם את העבירה? השוטר התעלם מדברכם, לא תאר את שארע במדויק?
באפשרותך להגיש בקשה להישפט וזאת תוך 90 ימים מיום קבלת הדו"ח והכל כפי שמפורט בגב הדו"ח. שימו לב רצוי לשגר את הבקשה בדואר רשום ולעקוב אחר קבלת מועד לזימון בבית משפט. שימו לב יש לראות בזימון לדיון כהזמנה לבית משפט וככתב אישום לכל דבר ועניין וחובה עליכם להתייצב לדיון במועד ובמקום שנקבע בו, אחרת לבית המשפט נתונה הסמכות לקיים משפט בהעדרך.