עבירות מסוג הזמנה לדין הן עבירות שעל החשוד בביצוען לעמוד בפני שופט תעבורה בכדי שזה יקבע את העונש הראוי לעבירה המיוחסת לו. סדר הדין המתנהל בבית המשפט לתעבורה הוא סדר דין פלילי לכל דבר ועניין. עבירות מסוג הזמנה לדין ככלל יהיו עבירות חמורות יותר, למשל עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף, נהיגה בשכרות, נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל וכו'. חשוב לדעת כי בצד מרבית מעבירות אלו קיימות גם נקודות רישוי שייכנסו לתוקף מיד עם מתן פסק דין. כמו בכל תיק מידת האשמה ומידת העונש ייקבעו על סמך הראיות הקיימות בתיק לצורך בירור אשמתכם. כדבר שבשגרה ובשל עומס שמוטל על השוטרים, יוצא אפוא כי לא אחת השוטרים מבצעים טעויות ברישום, טעויות באופן ניסוח ביצוע העבירה והשתלשלות האירועים, טעויות לגבי זיהוי הרכב וכו'. טעויות מסוג זה עשויות לפעול לטובתכם ובסופו של יום להביא להסדר טיעון מקל ועד לזיכוי בדין. לכן, אין להקל ראש בדוחות מסוג זה והמלצתי אליכם תהיה לפנות ולהיוועץ עם עו"ד תעבורה וזאת בכדי לכלכל את צעדכם בניהול ההליך.