הסמכות להורות על פסילה מנהלית מוקנית לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. תקופת הפסילה המנהלית נעה בין 30-90 ימי פסילה והכל בהתאם לחומרת העבירה. השימוש הנפוץ ביותר לפסילה מנהלית היא באמצעות זימון הנהג לשימוע ע"י שוטר בשטח וזאת לאחר שהשוטר מבחין בביצוע עבירה ומגיש נגד הנהג דו"ח מסוג הזמנה לדין. סמכות זו נתונה רק בעבירות חמורות וספציפיות כמפורט בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה (לעשות קישור "לרשימת העבירות המלאה"). השימוע הוא הליך מנהלי, בו על המוזמן לשכנע את קצין המשטרה מדוע לא לפסול את רישיון נהיגה. כל מילה שתאמרו במהלך השימוע תתועד ע"י קצין המשטרה, בהליך השימוע זכותכם להיות מיוצגים ע"י עו"ד שיגיע לשימוע וישמיע טיעונים שיש בהם כדי לשכנע את הקצין להימנע מפסילת רישיון הנהיגה. שימו לב כי מעורבות בתאונת דרכים בה נפגע אדם מקנה לקצין המשטרה סמכות לפסול את רישיון נהיגתכם לתקופה של 60 ימים. במקרה של תאונת דרכים בה נהרג אדם, על קצין המשטרה לפסול את רישיון נהיגתכם ל-90 ימים. חשוב לדעת כי ניתן לערור על החלטה זו וזאת באמצעות פנייה לבית המשפט בבקשה לביטול הפסילה המנהלית. לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט לתעבורה, ייקבע דיון בפני שופט וניתן יהיה לשכנע את בית המשפט מדוע החלטת הקצין ניתנה בטעות וזאת בהתבסס בין היתר על הראיות שנאספו נגדכם, עברכם התעבורתי, נסיבות אישיות וכו'.